Den første skoledag skulle alle samles ude i skolegården og her skulle vi synge skolen sang.